Niezbędne wyposażenie studenta

14 września 2020 Jan 0

Samodzielność przede wszystkim

Każdy student przeżywa swego rodzaju twarde lądowanie, kiedy po pierwszym miesiącu spędzonym w murach uniwersytetu orientuje się, że proces nauczania w szkole wyższej wygląda zgoła inaczej niż w liceum czy podstawówce. Pracownicy akademiccy, chociaż oczywiście dają z siebie wszystko podczas wykładów i ćwiczeń, wymagają od świeżo upieczonych żaków, by w dużym stopniu samodzielnie zdobywali wiedzę i pogłębiali tę, którą zdobyli podczas zajęć. Aby to zrobić, niezbędne są podręczniki akademickie, które mają za zadanie w możliwie jak najbardziej szczegółowy sposób przedstawić aktualny stan wiedzy z danej dziedziny w sposób umożliwiający podjęcie pracy dydaktycznej czy naukowej. Tego rodzaju publikacja stanowi syntezę najważniejszych wiadomości dotyczących konkretnej dyscypliny naukowej, a treści w niej zawarte powinien opanować w stopniu co najmniej dobrym każdy student pretendujący do miana człowieka posiadającego wykształcenie wyższe. 

Jak znaleźć idealny podręcznik?

Podręczniki akademickie wydawane są w nieco innym trybie niż podręczniki dla szkół podstawowych czy ponadpodstawowych. Zazwyczaj w każdym większym ośrodku naukowym pracuje co najmniej kilku uznanych specjalistów z danej dziedziny, którzy w ramach np. habilitacji postanawiają napisać publikację dla studentów i tym samym uzyskać wyższy stopień naukowy. Taka sytuacja sprawia, że na polskim rynku dostępnych jest czasem nawet po kilkanaście czy kilkadziesiąt tytułów syntezujących najistotniejsze informacje z konkretnej dziedziny, takiej jak prawo administracyjne, ekonomia, historia starożytna czy pedagogika. W tym przypadku duży wybór stanowi raczej wadę niż zaletę, dlatego warto zastanowić się, jakie cechy powinny spełniać podręczniki akademickie. Ustalenie, czego tak naprawdę oczekuje się od książki tego rodzaju, może okazać się bardzo pomocne w procesie podejmowania decyzji.

Cechy dobrej publikacji

To, jak powinny wyglądać podręczniki akademickie, w dużej mierze zależy od tego, jakiej tematyki dokładnie dotyczą. Można jednak zaryzykować stwierdzenie, że wszystkie książki tego rodzaju zawierają pewien wspólny zestaw cech, decydujących o tym, czy dany tytuł jest wart kupienia. Dobre podręczniki akademickie:

  • są napisane językiem naukowym i specjalistycznym, zrozumiałym jednak dla odbiorcy posiadającego podstawową znajomość danej dyscypliny,
  • opierają się na aktualnym stanie wiedzy i badaniach, 
  • posiadają treści ułożone w sposób zhierarchizowany i chronologiczny, ułatwiający poruszanie się po tekście.
Szkoła zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com