Niezbędne wyposażenie studenta

14 września 2020 Jan 0

Samodzielność przede wszystkim

Każdy student przeżywa swego rodzaju twarde lądowanie, kiedy po pierwszym miesiącu spędzonym w murach uniwersytetu orientuje się, że proces nauczania w szkole wyższej wygląda zgoła inaczej niż w liceum czy podstawówce. Pracownicy akademiccy, chociaż oczywiście dają z siebie wszystko podczas wykładów i ćwiczeń, wymagają od świeżo upieczonych żaków, by w dużym stopniu samodzielnie zdobywali wiedzę i pogłębiali tę, którą zdobyli podczas zajęć. Aby to zrobić, niezbędne są podręczniki akademickie, które mają za zadanie w możliwie jak najbardziej szczegółowy sposób przedstawić aktualny stan wiedzy z danej dziedziny w sposób umożliwiający podjęcie pracy dydaktycznej czy naukowej. Tego rodzaju publikacja stanowi syntezę najważniejszych wiadomości dotyczących konkretnej dyscypliny naukowej, a treści w niej zawarte powinien opanować w stopniu co najmniej dobrym każdy student pretendujący do miana człowieka posiadającego wykształcenie wyższe. 

Jak znaleźć idealny podręcznik?

Podręczniki akademickie wydawane są w nieco innym trybie niż podręczniki dla szkół podstawowych czy ponadpodstawowych. Zazwyczaj w każdym większym ośrodku naukowym pracuje co najmniej kilku uznanych specjalistów z danej dziedziny, którzy w ramach np. habilitacji postanawiają napisać publikację dla studentów i tym samym uzyskać wyższy stopień naukowy. Taka sytuacja sprawia, że na polskim rynku dostępnych jest czasem nawet po kilkanaście czy kilkadziesiąt tytułów syntezujących najistotniejsze informacje z konkretnej dziedziny, takiej jak prawo administracyjne, ekonomia, historia starożytna czy pedagogika. W tym przypadku duży wybór stanowi raczej wadę niż zaletę, dlatego warto zastanowić się, jakie cechy powinny spełniać podręczniki akademickie. Ustalenie, czego tak naprawdę oczekuje się od książki tego rodzaju, może okazać się bardzo pomocne w procesie podejmowania decyzji.

Cechy dobrej publikacji

To, jak powinny wyglądać podręczniki akademickie, w dużej mierze zależy od tego, jakiej tematyki dokładnie dotyczą. Można jednak zaryzykować stwierdzenie, że wszystkie książki tego rodzaju zawierają pewien wspólny zestaw cech, decydujących o tym, czy dany tytuł jest wart kupienia. Dobre podręczniki akademickie:

  • są napisane językiem naukowym i specjalistycznym, zrozumiałym jednak dla odbiorcy posiadającego podstawową znajomość danej dyscypliny,
  • opierają się na aktualnym stanie wiedzy i badaniach, 
  • posiadają treści ułożone w sposób zhierarchizowany i chronologiczny, ułatwiający poruszanie się po tekście.
Szkoła zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com

Jak wybrać podręcznik na studia?

4 września 2020 Jan 0

Bez książki ani rusz!

Część studentów, szczególnie na kierunkach związanych z nowoczesnymi technologiami, przeżywa szok i euforię, kiedy okazuje się, że w trakcie nowego etapu edukacyjnego nie będą im potrzebne żadne podręczniki akademickie, ponieważ prowadzący zajęcia opierają strukturę wykładu na przygotowanych samodzielnie prezentacjach bądź też zaopatrują swoich słuchaczy w kopie powszechnie dostępnych dzieł literackich. Na niektórych wydziałach posiadanie na własność odpowiednich pomocy naukowych wydaje się jednak koniecznością, jeżeli w ogóle myśli się o zdaniu egzaminu i zdobyciu upragnionego dyplomu wraz z tytułem licencjata czy magistra. Sytuacja ta dotyczy w szczególności osób uczących się na wydziałach prawa czy medycyny, gdzie ogrom materiału do opanowania jest naprawdę porażający i trudno wyobrazić sobie, że można czerpać i przyswajać tę wiedzę z innych źródeł niż właśnie podręczniki akademickie. W praktyce okazuje się jednak, że ich cena jest często zbyt wysoka dl niektórych studentów. Jak poradzić sobie z taką sytuacją?

Specyficzny rynek

Niektórzy mogą zastanawiać się, dlaczego podręczniki akademickie (https://www.taniaksiazka.pl/podreczniki-podreczniki-akademickie-c-313_1994.html) swoją ceną często różnią się od publikacji przeznaczonych do korzystania podczas wcześniejszych etapów kształcenia. Na sytuację tę składa się kilka czynników. Przede wszystkim, naukowcy zajmujący się tworzeniem książek tego rodzaju za cel stawiają sobie zgromadzenie w jednym miejscu całej, dosyć szczegółowej, wiedzy z jednego tematu. Oczywistym wydaje się więc, że podręczniki akademickie są znacznie grubsze niż te używane w szkole podstawowej, liceum czy technikum. Na cenę wpływa nie tylko ilość zużytego do wydrukowania danego produktu papieru i tuszu, ale także nakład pracy autora, który musiał przecież opisać kwestie dużo bardziej skomplikowane niż pedagodzy zajmujący się konstruowanie podręczników np. do przyrody czy do języka polskiego dla klasy piątej.

Porady dla studenta

Warto pamiętać o tym, że czasami nie ma wcale potrzeby, by co roku kupować nowe podręczniki akademickie, zwłaszcza, jeżeli ma się na głowie setki innych wydatków, takich jak czynsz za mieszkanie czy akademik bądź opłaty związane z dojazdami. Żacy już lata temu wymyślili, w jaki sposób można zdobyć wszelkie potrzebne publikacje, nie wydając na nie fortuny. Dobrym sposobem jest na przykład:

  • regularne korzystanie z biblioteki uniwersyteckiej – w każdej z nich znajduje się ze zazwyczaj od kilku do kilkunastu podręczników z danej dziedziny,
  • kupowanie książek używanych – wiedza z niektórych dziedzin nie dezaktualizuje się tak szybko, dlatego to bezpieczne rozwiązanie,
  • zamawianie podręczników przez internet.
Szkoła autorstwa freepik - pl.freepik.com