Kontakt i dojazd do gimnazjum


Gimnazjum w Lyskach

ul. Dworcowa 4
44-295 Lyski
woj. 秎眘kie, pow. rybnicki(12kB)tel/fax: (32) 4278078; kom: 572 907 936

(3kB)www.gimnazjumlyski.pl

(4kB)gimlyski@op.pl

(11kB) N: 50 7' 10" E: 18 23' 27"
Formularz Kontaktowy
 Zobacz na mapie...Wy秝ietl wi阫sz mapO Lyskach...

Gmina Lyski po硂縪na jest w po硊dniowo-zachodniej cz甓ci wojew骴ztwa 秎眘kiego w powiecie rybnickim.

Od p蟪nocy i zachodu graniczy z gminami powiatu raciborskiego: Ku糿i Raciborsk, N阣z, Raciborzem i Kornowacem, a od po硊dnia i wschodu z gminami powiatu rybnickiego: Gaszowicami i Rybnikiem.

W sk砤d gminy wchodz so砮ctwa: Adamowice, Bogunice, Dzimierz, Lyski, Nowa Wie, Pstr笨na, Raszczyce, Sumina, Zwonowice oraz 痽tna.

Gimna Lyski zajmuje obszar 57 km2 oraz liczy ponad 9 tysi阠y mieszka馽體.

Nazwa Lyski pochodzi prawdopodobnie od laskowych orzech體 zwanych w miejscowej gwarze lyskami. Miejscowo舵 o tej nazwie wspomniana by砤 ju za czas體 kr髄a kietka (1313-315); by砤 po硂縪na na prastarej drodze z 痮r i Rybnika do Raciborza niedaleko Odry.

Lyski od pocz眛k體 swego istnienia nale縜硑 do ksi笨眛 raciborskich. Na prze硂mie XIII i XIV w. wie przyj瓿a osadnictwo na prawie niemieckim oraz sta砤 si tzw. wolnym so砮ctwem, kt髍e utrzymywa硂 si do XIX w. Gmina Lyski w dawnym powiecie rybnickim zosta砤 utworzona Uchwa潮 Wojew骴zkiej Rady Narodowej 6 grudnia 1972 r. w jej sk砤d wesz硑 so砮ctwa: Lyski, Sumina, Bogunice, Nowa Wie, wsie: Adamowice, Raszczyce, Dzimierz, Pstr笨na, 痽tna. Nast阷na reorganizacja w dniu 17 lutego 1977 r. dotyczy砤 po潮czenia Gminy Lyski z gmin Kornowac oraz przy潮czenia z gminy Chwa酬cice so砮ctwa Zwonowice. Gmina w nowych granicach liczy砤 15 so砮ctw: Adamowice, Bogunice, Dzimierz, Kobyla, Kornowac, Lyski, 馽e, Nowa Wie, Pstr笨na, Pogrzebie, Raszczyce, Sumina, Zwonowice, 痽tna. Po dziesi阠iu latach dzia砤lno禼i w tym sk砤dzie gmina zosta砤 podzielona i od 1 stycznia 1993 r. z cz甓ci gminy Lyski utworzono gmin Kornowac.


瑀骴砤 i linki:


Rezerwacje "ORLIK"

PO GODZ. 16.00

tel. 572 907 937

tel. 791 980 410

Nowo艣ci na stronie

Motto szko艂y

"呕ycie Tw膮 szans膮 wykorzystaj j膮.
呕ycie wyzwaniem -
we藕 je w r臋ce swe.
呕ycie obowi膮zkiem, wi臋c wype艂nij go.
呕ycie jest marzeniem, spe艂nij je."

Matka Teresa z Kalkuty

Do wakacji pozosta艂o:

1% podatku

Z fotokroniki